Rodzaje CMS

Systemy CMS ogólnie można podzielić na dwie kategorie. Systemy, które posiadają interfejs służący do zarządzania zawartością oraz takie, które go nie mają. Artykuł skupia się na CMS należących do pierwszego rodzaju, CMS drugiego rodzaju (bez interfejsu) wykonywane są na specjalne zamówienie. Można również zaproponować podział ze względu na możliwości, jakie oferują systemy CMS. Wyróżnić można systemy typu