Możliwości CMS

Możliwości, jakie oferują systemy CMS to głównie:

  • Gromadzenie i publikacja tekstów oraz innych meteriałów;
  • separacja części graficznej oraz treści;
  • tworzenie kont użytkowników z podziałem na poziomy dostępu;
  • definiowanie hierarchii osób biorących udział w procesie publikacji oraz określenie ich wzajemnych relacji;
  • system alarmowania o zmianach na stronach i wysyłanie informacji do odpowiednich osób;
  • odnajdywanie kolejnych wersji danego dokumentu;
  • tworzenie szablonów wyglądu graficznego - kolor, rodzaj i wielkość czcionki, tło, ułożenie elementów na ekranie itp.;
  • wyszukiwarka tekstu;
  • dodatki takie jak księga gości, przesłanie użytkownikom wybranych informacji z serwisu, forum dyskusyjne, sondy itp..