W3C

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C to organizacja, która obecnie zrzesza ponad 360 firm, agencji rządowych i uczelni całego świata. Zajmuje się ona ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Opracowywane przez W3C propozycje standaryzacji nie mają mocy prawnej nakazującej ich użycie, lecz wpływowość samej organizacji wystarczy, aby traktowane były jak inne pełno prawne standardy.